Welkom op de ledenpagina! Hier vind je allerlei info en documenten die handig zijn voor jou als lid. Bijvoorbeeld de plannen voor het komende jaar, de gedragsregels en de contactgegevens van klachtencommissie en vertrouwenspersoon 

Klachtencommissie 

Heb jij een klacht en kom je er niet zelf uit met de persoon waarom het gaat? Je kunt dan aankloppen bij de klachtencommissie van SH-Jong. Je kan hen bereiken via klachten@shjong.nl 

Vertrouwenspersoon 

Wil jij liever met iemand praten die zelf geen lid is van SH-Jong en onafhankelijk naar jou kan luisteren? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon, Wil van der Laak, via wilvanderlaak@kpnmail.nl