SH-Jong: Organisatie van en voor slechthorende jongeren

SH-Jong is een organisatie voor slechthorende jongeren die geheel op vrijwilligers draait. Ons doel is om slechthorende jongeren een sterke positie te geven in de maatschappij.

Onderdelen van SH-Jong  

  • Het bestuur: gaat over het beleid en beslist over de plannen die gemaakt worden. Ook gaat het bestuur over financiën en administratieve zaken 
  • De commissie media en voorlichting: is verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven, social media en voor het maken van promotiemateriaal 
  • De commissie dagactiviteiten: organiseert activiteiten van een dag(deel) 
  • De kampcommissie: organiseert kampen 

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Wil van der Laak, te bereiken via dit emailadres wilvanderlaak@kpnmail.nl

Bestuur

Voorzitter
Robert van der Vijver – voorzitter@shjong.nl
Penningmeester:
Mark Lansink – penningmeester@shjong.nl
Secretaris
Doris Spaander – secretaris@shjong.nl
Algemeen bestuurslid
Anne Geerts – anne@shjong.nl
Algemeen bestuurslid
Nick van den Hout – nick@shjong.nl