Samen strijden voor gedeelde belangen

Wij zijn verenigd in het Platform Doof- en Slechthorendheid, waarin we informatie en ervaringen uitwisselen. Waar mogelijk werken we samen op overkoepelende thema’s zoals ondertiteling, eenzaamheid, vermoeidheid, werkgelegenheid en toegankelijkheid.

SH-Jong
Dé organisatie voor én door slechthorende jongeren

FOSS
Landelijke oudervereniging van en voor ouders van slechthorende kinderen en ouders van kinderen met TOS.

Hoormij.NVVS
Voor iedereen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening

Plots- en Laatdoven
Landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden

Nederlandse Dove Jongeren
Komt op voor de belangen van dove jongeren

FODOK
Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen

Dovenschap
Onafhankelijke vereniging voor dove mensen

Doofblinden
Heeft oog voor de belangen van doof blinde mensen, ouders, andere betrokkenen